Τελευταία άρθρα

Κυριακή ΙΓ’ Λουκά: (Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος). Ομιλία ΞΓ΄ ήτοι 63η

Παραθέτουμε την ομιλία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου όπως ακριβώς είναι και ακριβώς από την ομιλία, παρατίθενται μεταφρασμένα αποσπάσματα της ομιλίας ΟΜΙΛΙΑ ΞΓ. Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ· Διδάσκαλε ἀγαθὲ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον […]

Τελευταία άρθρα

Ο πλούσιος νέος – Κυριακή ΙΓ’ Λουκά, 29/11/2020

Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακή ΙΓ’ Λουκά, 29/11/2020 Λουκ. ιη΄ 18-27   18 Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐτὸν ἄρχων λέγων· Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 19 εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς […]