Τελευταία άρθρα

Εφαρμογές Προτάσεων για Μορφολόγηση και Μουσική Ανάλυση Μελών της Ελληνικής Ψαλτικής μας Τέχνης Βάσει Θέσεων του Δρ. Σωτηρίου Δεσπότη | Ψαλτική Πύλη

Εφαρμογές Προτάσεων για Μορφολόγηση και Μουσική Ανάλυση Μελών της Ελληνικής Ψαλτικής μας Τέχνης Βάσει Θέσεων του Δρ. Σωτηρίου Δεσπότη

Βίοι Αγίων

Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα τοῦ Ἀποστόλου τοῦ Πρωτοκλήτου

  Μορφὴ βιβλική. Φυσιογνωμία προνομιοῦχος καὶ διαλεχτή. Πρῶτος ἀπ’ ὅλους τοὺς ἀποστόλους γνώρισε τὸν Ἰησοῦ, ἀλλὰ καὶ πρῶτος κλήθηκε νὰ τὸν ἀκολουθήσει, γι’ αὐτὸ καὶ Πρωτόκλητος. Τὸ ὄνομά του τὸ ἱερὸ κατέχει ἰδιαίτερη θέση στὴν […]

Τελευταία άρθρα

Κυριακή ΙΓ’ Λουκά: (Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος). Ομιλία ΞΓ΄ ήτοι 63η

Παραθέτουμε την ομιλία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου όπως ακριβώς είναι και ακριβώς από την ομιλία, παρατίθενται μεταφρασμένα αποσπάσματα της ομιλίας ΟΜΙΛΙΑ ΞΓ. Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ· Διδάσκαλε ἀγαθὲ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον […]

Τελευταία άρθρα

Ο πλούσιος νέος – Κυριακή ΙΓ’ Λουκά, 29/11/2020

Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακή ΙΓ’ Λουκά, 29/11/2020 Λουκ. ιη΄ 18-27   18 Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐτὸν ἄρχων λέγων· Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 19 εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς […]