Δεσποτικές εορτές

Τα ζώα της φάτνης

Στὴ βυζαντινὴ εἰκόνα τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος τὸ κεντρικὸ πρόσωπο, τὸ θεῖο Βρέφος, ­εἰκονίζεται μέσα σὲ σπήλαιο ἀνάμεσα σὲ ζῶα· ἢ μᾶλλον τὰ ζῶα εἶναι σκυμμένα πάνω Του· εἶναι πάντοτε δύο καὶ εἶναι συγκεκριμένα: ἕνας […]

Τελευταία άρθρα

Ἡ γέννηση τοῦ Μεσσία

Α. Ἦταν μεσάνυχτα «Ἡσύχου σιγῆς περιεχούσης τὰ πάντα καὶ νυκτὸς ἐν ἰδίῳ τάχει μεσαζούσης, ὁ Παντοδύναμός Σου λόγος ἀπ’ οὐρανῶν ἐκ θρόνων βασιλειῶν, ἀπότομος πολεμιστὴς εἰς μέσον τῆς ὀλέθριας ἤλατο γῆς» (Σοφ. Σολομ. 18, 14-15) . […]