Λόγος εις την Γέννησιν του Κυρίου

Λόγος εις την Γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Γιορτάζουν τά πάντα ὁλόγυρα. Γι᾽ αὐτό κι ἐγώ νά γιορτάσω θέλω. Θέλω νά εὐφρανθεῖ ἡ ψυχή μου, νά πανηγυρίσει ἀπό τά καταβάθια μου. Εὐφραίνομαι βέβαια ὄχι κρούοντας τήν κιθάρα ἤ παίζοντας τό […]