Ψυχωφελή άρθρα

O άγιος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος

  Ἀνδρέας ὁ Ἀπόστολος, ὁ καὶ ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως     Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας κατήγετο ἐκ πόλεως Βηθσαϊδᾶ, καὶ ἦτο υἱὸς Ἰωνᾶ τινος Ἑβραίου, καὶ ἀδελφὸς τοῦ Πέτρου τοῦ Ἀποστόλου, καὶ κορυφαίου τῶν μαθητῶν […]