Καμία εικόνα
Λόγοι περιόδου Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων

  Ιω. Μ. Φουντούλη, Καθηγητή Παν/μίου         Καρδιά της Μ. Τεσσαρακοστής είναι η θεία λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων. Μπορούμε χωρίς υπερβολή να ονομάσομε τη λειτουργία αυτή, μαζί με τα λειτουργικά χειρόγραφα, «Λειτουργία της Μ. […]