• Ποιμαντορικοί Εγκύκλιοι Παναγιωτάτου

    ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2018

    ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2018  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΑΝΘΙΜΟΣ  Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς  τῆς καθ’ ἡμᾶς Θεοσώστου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης Ἀγαπητοί μου πατέρες, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ. Πρὶν ἀπὸ 2000 χρόνια καὶ πλέον, μέσα ἀπὸ τὴν παγκόσμια καὶ ἀγωνιώδη ἀναμονὴ γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ Λυτρωτῆ Θεοῦ καὶ μέσα ἀπὸ τὶς ἀδιάψευστες προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἄνοιξαν διάπλατα οἱ πύλες τοῦ Οὐρανοῦ ἐπάνω στὸ Σπήλαιο τῆς Βηθλεὲμ καὶ ἄγγελοι ἀπεσταλμένοι τῆς θείας βουλῆς, ἔψαλλαν γιὰ τὸ Θεόσδοτο Βρέφος τὸν ἐλπιδοφόρο ὕμνο: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». Ἡ παλαιὰ ἐξορία τῶν Πρωτοπλάστων ἀπὸ…