Χρήσιμες οδηγίες

Οδηγίες για το Γάμο σας

Δικαιολογητικά για την τέλεση Γάμου. Α. ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ. Όταν και οι δυο Μελλόνυμφοι διαμένουν στην ίδια Ενορία για χρονικό διάστημα πλέον των πέντε χρόνων στο Ναό της οποίας θα τελεσθεί ο Γάμος για να […]