Θεοφιλέστατος εψηφισμένος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. ΦΙΛΟΘΕΟΣ

Ο Θεοφιλέστατος εψηφισμένος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. Φιλόθεος (κατά κόσμον Θεοχάρης) Θεοχάρης γεννήθηκε στη Χαλκίδα το