ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ-ΜΗΝΥΜΑΤΑ

 

ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

Κατηχητήριος Λόγος της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2017