Αφίσα και προσκλήσεις εκδήλωσης:

Εθελοντική Αιμοδοσία: