Μεγάλη Παρασκευή (Ακολουθία Ιερού Επιταφίου) 2016.