Πρόγραμμα Λειτουργικής Ζωής Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2020