Πορεία προς την αγία και Μεγάλη Εβδομάδα

Αγαπητοί επισκέπτες.

Στην παρούσα σελίδα θα υπάρχει καθημερινή ανάρτηση άρθρων καθ’ εκάστη ημέρα της αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας 2019 μέχρι την Κυριακή της Αναστάσεως.

Κυριακή των Βαΐων

Μητροπολίτου Πέργης Ευαγγέλου (1928-2018). «Προ εξ ημερών του Πάσχα»

 

Λόγος εἰς τὰ βαΐα – Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

 

Ἁγίου Ἐπιφανίου, ἐπισκόπου Κύπρου: Ὁμιλία εἰς τὰ Βάϊα

Μεγάλη Δευτέρα

Μεγάλη Δευτέρα. Ιωσήφ του Παγκάλου

 

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ: Ἡ ξηρανθείσα συκιά

 

Μεγάλη Τρίτη

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου:«Τά τάλαντα…»

Τῇ Ἁγίᾳ καί Μεγάλῃ Τρίτῃ

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς: Ἐπιστολή στη Μαρία Ζ.

Μεγάλη Τετάρτη

Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Τετάρτῃ, τῆς ἀλειψάσης τὸν Κύριον μύρῳ Πόρνης γυναικός.

Ομιλία εις την γυναίκα την αμαρτωλόν, την αλειψάσαν τον Κύριον μύρω και εις Φαρισαίον.

Μεγάλη Πέμπτη

Η Αγία και Μεγάλη Πέμπτη

 

Τη Αγία και Μεγάλη Πέμπτη

Μεγάλη Παρασκευή

Μέγα Σάββατο

Κυριακή του Πάσχα