Ημερήσιο αρχείο: Φεβρουάριος 5, 2018

Τί εἶναι τὰ Ψυχοσάββατα; Σὲ τί ὠφελοῦν; 0

Τί εἶναι τὰ Ψυχοσάββατα; Σὲ τί ὠφελοῦν;

        Οἱ προσευχὲς γιὰ τοὺς κεκοιμημένους, τοὺς νεκρούς μας(εἴτε στὴ Θεία Λειτουργία, εἴτε στὰ μνημόσυνα, εἴτε στὰ τρισάγια, εἴτε στὰ ψυχοσάββατα) εἶναι ἡ ὑψίστη μορφή ἀγάπης πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς ποὺ δὲν εἶναι πιὰ μαζί...