Χορωδία Παραδοσιακού Τραγουδιού

Προστατευόμενη περιοχή

Αυτή η περιοχή είναι προστατευόμενη και η είσοδος επιτρέπεται μόνο στα μέλη της χορωδίας. Η διανομή του κωδικού από τα μέλη σε τρίτα πρόσωπα είναι παράνομη.