Πρόγραμμα Λειτουργικής Ζωής Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2017