ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ-ΜΗΝΥΜΑΤΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

Κατηχητήριος Λόγος της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2017