ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 2019